top of page

ENKELE VOORBEELDEN VAN WAT IK DOE OF DEED

logoVHC.jpeg

Voor Stichting Vrijheidscolleges werk ik als programmamaker, met een speciale focus op programma's voor het onderwijs. De vrijheidscolleges zijn aansprekende verhalen over vrijheid door verschillende (bekende) sprekers. Voordat ik als programmamaker aan de slag ging werkte ik voor Vrijheidscolleges al aan het educatieve programma Four Freedoms in de Klas.

Moderatoren van Vrijheidscolleges gaf ik een training 'modereren voor het onderwijs'. 

Bij het Expertisepunt Burgerschap (een samenwerking van de MBO Raad, Stichting School & Veiligheid, ProDemos en de SLO) ben ik onderdeel van een pool van adviseurs die gespecialiseerd zijn in vraagstukken rondom burgerschapsonderwijs. Denk hierbij aan vraagstukken rondom visieontwikkeling, professionalisering, curriculumontwikkeling of kwaliteitszorg. Ik adviseer vooral bij vraagstukken op mbo-scholen. 

Logo Expertisepunt Burgerschap mbo.png
896px-Council_of_the_EU_and_European_Cou

Het 'Civic Education Package' van de Raad van de Europese Unie/Europese Raad bestaat uit vijf lessen voor vier verschillende doelgroepen. Voor dit project heb ik eerst in kaart gebracht welke verschillende onderwijsniveaus er in de EU-lidstaten zijn. Vervolgens heb ik bestaand en nieuw materiaal gecombineerd in lespakketten voor jongeren van 12 t/m 25 jaar. Er is een lespakket dat aansluit bij de leerbehoeften en belevingswereld van leerlingen/studenten van elk onderwijsniveau in 27 landen. Producten voor deze opdracht heb ik geschreven in het engels en deze zijn vervolgens door de opdrachtgever vertaald in alle 24 officiële talen van de EU. Bekijk snel het Civic Education Package (NL).

Museon-Omniversum transformeerde in de permanente tentoonstelling One Planet de zaal Vrede & Recht naar een tentoonstellingszaal over internationale samenwerking en de Verenigde Naties (VN). Onderdeel van deze zaal zijn zes video's over verschillende werkgebieden en aspecten van internationale samenwerking binnen de VN. De concepten en scripts voor de video's komen van mijn hand. 
Daarnaast ontwikkelde ik voor het primair- en voortgezet onderwijs een passende museumles waarin verschillende onderdelen van de zaal benut worden. Bij primair onderwijs ligt de focus op de kinderrechten en bij voortgezet onderwijs op internationale samenwerking. 

logo-one-planet.jpeg
CREATHLON_LOGO-klein-wp.png

Bij educatieve uitgeverij Creathlon maakte ik onderdeel uit van een team van educatief auteurs. Ik was voornamelijk betrokken bij de ontwikkeling van de methode WHY Basics voor de onderbouw vmbo. WHY Basics combineert de leergebieden burgerschap, levensbeschouwing, persoonlijke vorming, maatschappijleer en filosofie in creatief vormgegeven magazines. Ik maakte o.a. lessen voor leerjaar 2 over (filter)bubbels, ongemak, vriendschap, bronnen gebruiken en nieuwswaarde. Voor zowel leerjaar 1 als 2 maakte ik de lessen geschikt voor havo/vwo-niveau. Bekijk snel WHY op school!

Nog meer:

9331dfba460d9626bff935cea34b9cf4.jpeg

ACADEMIE

Ik ben trainer bij de GroenLinks Academie. Bijvoorbeeld tijdens het talenttraject GroenLicht en trainingen voor nieuwe lokale bestuursleden, kandidatencommissies en Provinciale Statenleden. 

Logo-Prodemos-vierkant.png
Logo-Unie-van-waterschappen.png

De StemWijzer is een product van ProDemos. Als freelance accountmanager coördineerde ik het proces rondom de StemWijzers voor de gemeenten Gooise Meren, Vlaardingen en Meierijstad.

Voor de Waterschapsverkiezingen in 2019 ontwikkelde ik (destijds nog bij de educatieve dienst van ProDemos in dienst) een rollenspel over de politieke kant van de waterschappen.
In aanloop naar de volgende verkiezingen in maart 2023 zijn er cases aan het spel toegevoegd en heb ik de handleidingen geactualiseerd. Daarnaast geef ik regelmatig trainingen aan medewerkers van verschillende waterschappen in het zelfstandig uitvoeren van het rollenspel.

Het verplichte schoolvak maatschappijleer krijgt nieuwe examenprogramma's. De huidige eindtermen zijn verouderd en worden door de vakvernieuwingscommissie (VVC) maatschappijleer onder begeleiding van SLO geactualiseerd. 

De VVC wordt van feedback voorzien door een advieskring, waaraan o.a. de NVLM deelneemt. De NVLM heeft een eigen klankbordgroep opgericht die namens docenten feedback levert op de ontwikkelde tussenproducten van de VVC.
De NVLM heeft mij gevraagd de klankbordgroep te begeleiden en daarnaast zit ik als onafhankelijk gespreksleider het overleg tussen de verschillende belangengroepen in de advieskring voor.

bottom of page