top of page
8b308f6956babc7a9ce0147b0788758c.jpeg

DE SOLIDARITEITSCENTRALE

De Solidariteitscentrale maakt verbinding voor het algemeen belang

SOLIDARITEIT, oftewel het bewustzijn van saamhorigheid en bereid zijn om de consequenties daarvan te dragen staat onder druk. De voorbeelden daarvan zien we dagelijks in het nieuws, al wordt de rol van solidariteit daarin vaak niet benoemd. Waar veel mensen vrijheid en gelijkheid direct als Nederlandse kernwaarden kunnen noemen, moeten zij geholpen worden om op de derde kernwaarde (solidariteit) te komen. Belangen van individuen en groepen zitten het belang van de samenleving als geheel steeds vaker in de weg. Dit heeft een samenleving gecreëerd van winnaars en verliezers, in een tijd waarin crises elkaar opvolgen. Crises waar we moeilijk uitkomen, omdat compromissen tussen individuele belangen niet voor echte oplossingen zorgen.

 

Solidariteit is het antwoord op groeiende polarisatie, individualisering en grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatcrisis, wooncrisis, (kansen)ongelijkheid, segregatie en de rechtsstaat die onder druk staat. Want solidariteit gaat over meer dan de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen of het verschil tussen rijk en arm. 

Het is van groot belang dat verschillende groepen in de samenleving inzicht krijgen in elkaars belevingswereld en elkaar gaan ontmoeten. Zo kan er op een toegankelijke manier meer bewustzijn ontstaan van de onderlinge en wederzijdse afhankelijkheid. Dit helpt om de saamhorigheid te herstellen en daadkrachtig maatschappelijke problemen aan te pakken en gezamenlijk op te lossen. In tijden van verandering is de samenleving dat wat blijft bestaan, liever met elkaar dan verdeeld.

 

De Solidariteitscentrale is een initiatief met als doel om deze essentiële kernwaarde broodnodige aandacht en een impuls te geven. Dit willen we doen door actief samen te werken met andere maatschappelijke organisaties, meer betekenis aan het begrip te geven en het solidariteitsaspect in actuele thema’s uit te lichten.

 

Hoe willen we dat dan doen?

  • We maken lesmateriaal en lesprogramma’s om actief solidariteit onder jongeren te bevorderen en het begrip voor hen betekenis te geven.

  • We organiseren verbindende projecten waar verschillende groepen elkaar tegenkomen.

  • We verzamelen kennis en stimuleren onderzoek naar (de staat van) solidariteit.

  • We zorgen voor meer bewustzijn rondom solidariteit door o.a. publiekscampagnes.

 

En nu?

In de oprichtingsfase gaan we eerst een inhoudelijke verdiepingsslag maken en daarna op zoek naar een passende invulling van de organisatiestructuur (als stichting/ANBI). Ondertussen horen we graag van iedere mee- of dwarsdenker die het initiatief versterkt.

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page